Schulen: Partner der Zukunft

През февруари 2008 година Министерството на външните работи на Германската федерална република постави началото на инициативата „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) „Училища – Партньори на бъдещето”, накратко „ПАШ”. „ПАШ” подкрепя и свързва навсякъде по света около 1500 партньорски училища, които изучават интензивно немски език и са свързани по някакъв начин с Германия. Инициативата се реализира в сътрудничеството с Централната агенция за немски училища в чужбина, Гьоте Институт, Немската служба за академичен обмен и Службата за педагогически обмен към Конференцията на министрите на образованието в Германия. С нея се засилва сътрудничеството между училищата – партньори по света, за да се затвърдят позициите на немския език като чужд. Допълнително се връчват стипендии за следване в Германия, и се предоставя възможност за ученически обмен и училищни партньорства.

ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ” е сред участниците в тази инициатива. От учебната 2012/2013 година гимназията е и Център за езикови компентенции по немски език. Ръководител на центъра е г-н Константин Пригниц – консултант по немски език, председателстващ комисиите за Североизточна България при провеждане на устния изпит за придобиване на немска езикова диплома и учител по немски език в гимназията.

Гимназията се гордее с блестящите постиженията по немски език на своите ученици, които показват изключително високи резултати на изпита за немска езикова диплома и заемат челни места на олимпиади и състезания. През тази учебна година 30 ученици защитиха ниво С 1 по Европейската езикова рамка на всички компоненти от изпита за немска езикова диплома, а 5 имат С 1 на писмен и В2 на устен.

С най-високи резултати е Марина Дикова, която получи 95 точки – само една точка по-малко от максимално възможните 96 точки.

Показаните резултатите на учениците от България нарежда страната ни на първо място в Европа и на второ място в света.

Comments are closed.