Posts by Administrator

Учебно разписание за понеделник 20.11.2023 г. (ОНЛАЙН)

Учебно разписание за понеделник 20.11.2023 г. (ОНЛАЙН)

Във връзка с решение на министъра на образованието и науката на 20.11.2023 г. /понеделник/ обучението ще се осъществява от разстояние...

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Протокол

АНКЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

АНКЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми ученици, Както всяка година Ви молим да дадете мнението си в анкетата. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1gTNFOLi8mw2uIwuzqGN1fukJRR67Sz7Kabkd32buTdJ67A/viewform?usp=sf_link Срок за попълване: 19:00ч. на 20.10.2023г....

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през 2023-2024 учебна година ще...

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 10.10.2023 г., 19.00 – 20.00 часа

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 10.10.2023 г., 19.00 – 20.00 часа

рсреща_Стаи23_24

Седмично разписание за първи учебен срок в сила от 25.09.2023 г.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици, молим ви да попълните анкетата за вашите интереси и желание за включване в групите занимания по интереси през...

Съобщение

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, От учебната 2023/2024 година ученическите униформи за учениците от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ се изработват от фирма...

Откриване на учебната 2023/2024 година

Откриване на учебната 2023/2024 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тържественото откриване на учебната 2023/24 година ще започне в 11.00 часа. Всички ученици и гости трябва...

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Скъпи ученици, уважаеми родители, Записването на учениците, класирани в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ще се осъществи както следва: • Записване след...