Posts by Administrator

СЪОБЩЕНИЕ – ОЛИМПИАДИ

СЪОБЩЕНИЕ – ОЛИМПИАДИ

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе присъствено – на 16.01.2021 г.,  от 09.00 часа, учениците трябва да...

Съобщение

Съобщение

Съгласно заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за периода 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г., за учениците...

ОТЛИЧИЯ ЗА НАШИ УЧЕНИЦИ

ОТЛИЧИЯ ЗА НАШИ УЧЕНИЦИ

По повод 5 декември – Международен ден на доброволеца, дирекция „Превенции“ на Община Варна проведе онлайн церемония за връчване на...

Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, Уведомяваме ви, че съгласно Заповед на министъра на образованието и науката от 26.11.2020 г., в периода...

Съобщение

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, Предвид очакваните решения, които ще бъдат взети на заседание на МС утре, 25.11.2020 г., бихме искали...

Протокол от областен кръг на Националното многоезично състезание

Протокол от областен кръг на Националното многоезично състезание

Протокол многоезично състезание

Във Варна откриват телефонна линия за психологическа помощ на засегнати от COVID-19

Във Варна откриват телефонна линия за психологическа помощ на засегнати от COVID-19

Във Варна отново се открива телефонна линия за оказване на психологическа подкрепа на хора, засегнати от COVID 19 и техни...

Съобщение

Съобщение

Съгласно заповед на Началника на РУО-Варна от 19.11. 2020 г. за периода 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. ,включително, за учениците...

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО  ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН  (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния...

Съобщение

Съобщение

В изпълнение на решение на областния кризисен щаб, учениците от VIII до XII клас ще се обучават в електронна среда...