Конкурс за стипендии „OPPORTUNITY FUND-BULGARIA 2016“

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН „ФУЛБРАЙТ”

ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “OPPORTUNITY FUNDBULGARIA 2016”

10 стипендии в размер до $8,000 всяка

За ученици в 11 клас

Краен срок за подаване на документи онлайн: 25 януари 2016 г.

 

Комисия „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендии по програмата “ Opportunity FundBulgaria

за 2016 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ /Бюрото за образователни

и културни дейности към Държавния департамент на САЩ/ и Американското посолство

в България и се осъществява от Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”.

Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $8,000 всяка за подготовка на талантливи ученици      

от 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ.

            

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на програмата “Opportunity Fund – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

 

КАКВО ПОКРИВА СТИПЕНДИЯТА

 • Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL, SAT, Subject Tests и изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети
 • Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ
 • Превод на документи /академични справки, училищен профил, препоръки, финансови документи/
 • Местен транспорт и настаняване в общежитие в София за участие в работни семинари
 • Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет
 • Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно
 • Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 • Да са редовни ученици в 11 клас в средно образователно училище
 • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
 • Участие в програмата “Образование в САЩ” на Консултантския център към Комисия „Фулбрайт”
 • Свободно владеене на английски език
 • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
 • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ /средно месечен доход от 900 лв. на родител/

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Учениците кандидатстват за стипендии по “ Opportunity Fund – Bulgaria” онлайн чрез електронен формуляр на страницата на Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”: https://www.educationusa.info/secure/apps/student/registration/center/EUR-BU-041
 • Формулярът за кандидатстване се попълва и изпраща онлайн заедно с всички изисквани документи:
 • Академични справки за 9 и 10 клас
 • Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през 2015 г. или документ за статут на безработни/пенсионери
 • Отчет за месечните разходи на семейството
 • Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището /платени ток, вода, парно, наем, ипотека/
 • Проект на бюджет и разбивка на предстоящите разходи за подготовка за кандидатстване в американски колежи и университети, които да бъдат покрити от EducationUSA Opportunity Fund-Bulgaria

 

ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

 • 25 януари 2016 г.: Подаване онлайн на пълния комплект документи за кандидатстване.
 • 29 февруари 2016 г.: Обявяване на номинираните кандидати.

 

Документи, получени от Комисия „Фулбрайт” след 25 януари 2016 г., няма да бъдат разглеждани.

Окончателният подбор на участниците в програмата се прави от Селекционна комисия в състав: Тами Палчиков, Аташе по въпросите на  образованието и културата в Посолството на САЩ; Шерил Францискони, Регионален координатор за Южна Европа за образование в САЩ; Анджела Родел, Изпълнителен директор на Комисия „Фулбрайт”; Снежана Тенева, консултант за образование в САЩ.

Всички кандидати получават по е-майл индивидуално писмо за резултата от участието им в конкурса.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Комисия „Фулбрайт”

Fulbright.bg; EducationUSA.state.gov

бул. „Ал. Стамболийски” №17, ет. I, стая 15

София 1000

 

Снежана Тенева

Консултант за образование в САЩ

02/981 6830; 0898/823 329

steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com

 

Приемно време: 14-16 ч. всеки работен ден

Administrator

Leave a Reply Text