Posts by Administrator

Седмично разписание за първи учебен срок в сила от 25.09.2023 г.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици, молим ви да попълните анкетата за вашите интереси и желание за включване в групите занимания по интереси през...

Съобщение

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, От учебната 2023/2024 година ученическите униформи за учениците от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ се изработват от фирма...

Откриване на учебната 2023/2024 година

Откриване на учебната 2023/2024 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тържественото откриване на учебната 2023/24 година ще започне в 11.00 часа. Всички ученици и гости трябва...

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Скъпи ученици, уважаеми родители, Записването на учениците, класирани в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ще се осъществи както следва: • Записване след...

ЗА 12 КЛАС

ЗА 12 КЛАС

Учениците от 12 клас, които не са присъствали на тържественото връчване на дипломите за завършено средно образование, могат да ги...

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2023 ГОДИНА

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2023 ГОДИНА

Тържествената церемония за дипломирането на Випуск 2023, ще се състои в зала „АУЛА“  на Икономически университет, на 20.06.2023 г. от...

Проверка на писмените работи от ДЗИ на зрелостниците

Проверка на писмените работи от ДЗИ на зрелостниците

Зрелостниците от Випуск 2023 могат да видят писмените си работи на: – 13.06. от 14.00 – 15.30 часа; – 14.06....

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно заповед № РД 09- 4065/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с провеждане на...

Съобщение

Съобщение

На 18.05. 2023 г. учебният процес ще се провежда втора смяна. Часовете ще започнат в 12.30 часа. Дните 19.05. 2023...

1 2 3 4 5 52