Поправителни изпити по учебните предмети

          Поправителните изпити по учебните предмети от задължителната и профилираната подготовка за учебната 2017/2018 година на ученици от дневна форма на обучение ще се проведат както следва:
            НЕ – I ЧЕ на 11.09.2018 г., писмен – начало на изпита 09.00 часа;
            устен – начало на изпита 13.00 часа
            Математика на 10.09.2018 г., начало на изпита – 09.00 часа

          Всички ученици, които ще се явяват на поправителни изпити трябва да бъдат във фоайето на гимназията не по – късно от 08.45 часа.

                        Ръководството

Administrator

Comments are closed.