ДНИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА В ПЕТА 2018

 НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ДНИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА В ПЕТА 2018

 

От 19 до 21 март в гимназията ще се проведе изложение на университети, образователни и консултантски центрове „ДНИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА ОТ ПЕТА“.

За поредна година ученици от всички класове ще могат в лична среща да получат информация, свързана с продължаващо образование.

На 20 март, вторник, от 12.35ч., ще има представяне на Кандидатстудентска кампания 2018 на българските университети от специалист на ЦИО „Вектор“ – Варна .

Програмата на Дните на Кандидат-студента включва:

19 МАРТ, ПОНЕДЕЛНИК

9.00 – 13.00  Централно фоайе – изложение

 • Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна
 • Варненски свободен университет
 • Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 • UNIFY – образование в Холандия
 • Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Център Варна – стипендии, езикови курсове и сертифициране, консултации
 • Едланта – образование и езиково обучение в чужбина

Съпътстващи събития:

 • „В училищната библиотека” – информационен кът с материали на библиотеката
 • 10.00 – 12.00 Централно фоайе – Представяне на списание „Образование в чужбина” и Бакалавърски справочник 2018/19 година

 

20 МАРТ, ВТОРНИК

 

9.00 – 13.00  Централно фоайе – изложение

 • Икономически университет – Варна
 • Технически университет – Варна
 • Колеж по туризъм – Варна
 • Дарби – Бакалавърски програми на немски и английски език в чужбина. UCAS регистрационен център. Кариерна ориентация и подготовки за TestDaF и IELTS. Езикови ваканции.
 • Cool Travel – образователни програми и асистиране при кандидатстване в чуждестранен университет
 • ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – кариерно консултиране

 

Съпътстващи събития:

 • „В училищната библиотека” – информационен кът с материали на библиотеката
 • 12.35 – 15 стая 204 – ЦИО „Вектор” – „Кандидатстване в български университети. КК 2018”

 

21 МАРТ, СРЯДА

9.00 – 13.00  Централно фоайе – изложение

 • Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна
 • Висше Училище по Мениджмънт
 • University of Sheffield – бакалавърски и магистърски програми в City College (Солун) и НБУ-София
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – филологически факултет
 • Ориндж БГ – консултации за образование, академично и кариерно ориентиране, езикова подготовка и изпити за кандидатстване
 • Интеграл – езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 

Съпътстващи събития:

 • „В училищната библиотека” – информационен кът с материали на библиотеката
 • 50 – 10.10 Централно фоайе – Кулинарна демонстрация

Comments are closed.