Родителски срещи VIII клас

Родителски срещи VIII клас:

Английски език – 10 септември 2018 год. от 18.00 часа

Немски език – 11 септември 2018 год. от 18.00 часа

Френски език – 10 септември 2018 год. от 19.00 часа

Comments are closed.