Конкурс за стипендии по програма „Opportunity Funds – Bulgaria“ 2017

Програмата „Opportunity Funds – Bulgaria“ е адресирана към учениците в XI клас, които имат високи академични постижения, лидерски изяви и желаят да продължат обучението си в САЩ, но не разполагат с достатъчно финансови средства за подготовка. Програмата ще помогне на тези ученици да се подготвят за успешно кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и да започнат обучение в САЩ. Тя позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

За повече информация:

„Opportunity Funds – Bulgaria“ за 2017 година PDF

Comments are closed.