Кампания „Отпадна хартия“

        Акцията организирана от ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – град Варна по предаване на отпадна хартия е с удължен срок до 19.05.2018г.

        В интервала от 12,30ч. до 13,30ч. можете да предадете хартията на домакина на организацията.

От ръководството

Comments are closed.