Доброволчески проект ABLE Mentor

В град Варна за 3 път ще се организира доброволческия проект ABLE Mentor. Той свързва в екип за 3 месеца ученици от горните гимназиални курсове и студенти или млади хора, упражняващи определени професии, към които учениците са се насочили.

ABLE Mentor скъсява границата между поколенията –  учениците се запознават и работят с малко по-големи от тях, имащи същите интереси. В същото време чрез проект на тема предприемачество, личностно развитие или социална кауза, те развиват умения за комуникация в екип, в малка група, сред непознати и др., усъвършенстват презентационни умения,  умения за даване и получаване на обратна връзка и много други.

Проектът е разработен от Асоциация на българските лидери и предприемачи, а във Варна се реализира от клуб „Млад предприемач“, Студентски съвет и Кариерен център към ИУ – Варна.

Във Варна за сезон 1 и 2 участваха над 40 ученици от 10 варненски гимназии:

  • Първа езикова гимназия – 2 ученици
  • МГ „Д-р Петър Берон“ – 3 ученици
  • IV Езикова гимназия „Фр. Жолио – Кюри“ – 1 ученик
  • Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – 1 ученик
  • Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ – 21 ученици
  • НГХНИ „К. Преславски“ – 7 ученици
  • Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – 1 ученик
  • Професионална гимназия по електротехника – 3 ученици
  • Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – 1 ученик
  • СОУ „Димчо Дебелянов“ – 2 ученици

 

Ученици, ментори и проекти през сезон 1

Ученици, ментори и проекти през сезон 2

 

Ще бъдем щастливи да  привлечем ученици 10-ти или 11-ти клас, които искат да получат ценни съвети от личен ментор, да реализират мечтата си за проект или да усъвършенстват своите умения. Учениците могат да кандидатстват за проекта, чрез този ЛИНК. Крайният срок за регистрация е 05.02.2016 г.

Станете част от мечтите, идеите, целите на младото поколение на България!

ПОКАНА

 

Comments are closed.