График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади

График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади:

Български език и литература 16.01.2016г. 9.00 часа
Английски език 9.01.2016г. 9.00 часа
Немски език 17.01.2016г. 9.00 часа
Френски език 17.01.2016г. 9.00 часа
Математическа лингвистика 10.01.2016г. 9.00 часа
История и цивилизация 15.01.2016г. 13.30 часа
География и икономика 08.01.2016г. 13.30 часа
Химия и ООС 23.01.2016г. 9.00 часа
Биология и ЗО 28.01.2016г. 13.30 часа
Философия до 11.01.2016г.
Астрономия до 11.01.2016г.

 

Учениците следва да се явят 15 минути преди началния час във фоайето на училището.

Comments are closed.