10 януари 2017 г. е неучебен ден

Със заповед на кмета на община Варна 10 януари 2017 г. (вторник) е обявен за неучебен. Във връзка с това се отменя планираната общоучилищна родителска среща.

Повече информация за учителите:

в страница СЛУЖЕБЕН ДОСТЪП

Comments are closed.