Училищно състезание „Биология на немски език“

На 28.03.2016 г. се проведе училищно състезание „Биология на немски език“ между 9в, 9г и 9д класове. Отборите се състезаваха в три кръга:

  1. Презентация на тема от област „Гръбначни животни“;
  2. Въпроси от област „Анатомия на човека“;
  3. Игра /подреждане на пъзел с биологични понятия/.

След оспорвана борба между отлично подготвените участници, журито /г-н Константин Пригниц, г-жа Драга Василева, г-жа Диана Пенчева и Иван от 11д клас/ избра отбора на 9д клас за победител.

По случай патронния празник на гимназията (2016 г.) МО- природни науки подреди изложба с обемни модели по биология, физика и химия.

googlephotos

Comments are closed.