Учебно разписание за понеделник 20.11.2023 г. (ОНЛАЙН)

Във връзка с решение на министъра на образованието и науката на 20.11.2023 г. /понеделник/ обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Учебните часове ще се провеждат по следния график:
0 ч. 07.40 ч. – 08.20 ч.
1ч. 08.30 ч. – 09.10 ч.
2ч. 09.20 ч. – 10.00 ч.
3ч. 10.10 ч. – 10.50 ч.
4ч. 11.10 ч. – 11.50 ч.
5ч. 12.00 ч. – 12.40 ч.
6ч. 12.50 ч. – 13.30 ч.
7ч. 13.35 ч. – 14.15 ч.

Comments are closed.