Удължен срок за подаване на заявления за занимания по интереси

Удължен е срокът за подаване на заявления за участие в занимания по интереси.

Бланка може да изтеглите от тук или от рубрика „За изтегляне“ от сайта на гимназията.

Заявленията се предават на 06 февруари както следва:

За група „Френски език – тематична лексика и граматичен превод за 8 клас“ – г-жа А. Караджова, г-жа К. Вутова

За група „Математическо моделиране в 9 клас“ – г-жа Р. Добрева

За група „Езикови и литературни норми“ за 12 клас – г-жа К. Атанасова

За група „Моето културно наследство“ – г-жа М. Стаматова

За група „Сценична работилница“ – г-жа Д. Маркова, г-жа Л. Кръстева

За група „Дигитално моделиране“ – г-жа М. Божкова

За група „Основи на програмирането“ – г-жа В. Бояджиева

За група „Моите права и държавните институции“ – г-жа П. Костадинова

За група „Географиада“ – г-жа С. Хараламбова

За група „Фотография“ – г-жа С. Иванова

За група „Занимателна астрономия“ – г-жа Д. Йорданова, г-н И. Николов

За група „Въведение в кулинарните технологии“ – г-жа Д. Маркова, г-жа Л. Кръстева

Administrator

Comments are closed.