С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1.      На 20.05.2019 г. /понеделник/ часовете ще бъдат по 25 минути, малките междучасия – по 5 минути и голямо междучасие – 20 минути. Промените в стаите ще бъдат качени на сайта на гимназията.

2.      На 22.05.2019 г. /сряда/ всички ученици трябва да са в двора на гимназията не по– късно от 12.45 ч. От 13.00 ч ще се проведе фоторали и надиграване между класовете.

3.      Във връзка с провеждането на държавни зрелостни изпити /ДЗИ/, съгласно заповед № РД 09 – 1708/ 29.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, 21.05.2019 г. и 23.05.2019 г., са обявени за неучебни дни.

4.      Ръководството на гимназията честити предстоящия празник 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и кани всички ученици и учители да вземат участие в празничното шествие, което ще започне в 10.00 ч. Всички ученици следва да са най- късно в 09.45 ч. пред Юнашкия салон, в униформено облекло.

Учениците от 8–ми и 9-ти клас ще сформират представителния блок на гимназията. Присъствието им е задължително.

5.      Съгласно заповед № РД 09 – 1180 /25.04.2019 г. на Министъра на образованието и науката и провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Р България 27.05.2019 г. е обявен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Р България.

6.      От 28.05.2019 г. /вторник/ учебните занятия ще се провеждат първа смяна и ще започват 07.30 ч.

Comments are closed.