С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно заповед № РД 09- 4065/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и
науката и във връзка с провеждане на Национално външно оценяване на учениците от
IV клас учебните занятия в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ на 29.05. и 30.05. ще се провеждат
втора смяна, от 13.30 часа.
От 31.05.2023 г. /сряда/ учебните занятия ще се провеждат отново първа смяна и
ще започват в 07.30 часа.

Comments are closed.