С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Общинският кръг на олимпиадите ще се проведе, както следва:

 

  • Нa 08.01. (сряда) 2020 г. от 9.00 часа ще се проведе олимпиадата по История и цивилизация;
  • Нa 09.01 (четвъртък) 2020 от 9.00 часа ще се проведе олимпиадата по Физика;
  • На 10.01.( петък) 2020 г. от 14.00 часа ще се проведе олимпиадата по Математическа лингвистика;
  • На 11.01. (събота) 2020 г. от 09.00 часа ще се проведе олимпиадата по Немски език;
  • На 11.01. (събота) 2020 г. от 09.00 часа ще се проведе олимпиадата по Френски език;
  • На 12.01. (неделя) 2020 г. от 09.00 часа ще се проведе олимпиадата по Английски език;
  • На 13.01.( понеделник) 2020 г. от 11.00 часа ще се проведе олимпиадата по География и икономика.

 

 

Всички ученици, които участват в олимпиадите, трябва да се явят в училище 20 минути преди обявеното начало на съответната олимпиада. Информация за стаите, в които ще се провежда олимпиадата , ще има в съответния ден.

 

Administrator

Comments are closed.