С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Във връзка с провеждането на НВО VII клас, съгласно заповед № РД 09 – 1496/ 06.06.2019 г. на Министъра на образованието и науката, 17.06.2019 г. и 19.06.2019 г., са обявени за неучебни дни.
  2. Учебните занятия до 30.06.2019 г. ще се провеждат първа смяна и ще започват в 07.30 ч.
Administrator

Comments are closed.