Състезани по немски език на издателство „Клет“

Във връзка с технически проблем, свързан с материалите за провеждане на състезанисто по немски език на издателство „Клет“, е възможно отлагане на същото за 14/15.12.2019г.

Моля следете на сайта на училището за допълнителна информация.

 От Ръководството

Comments are closed.