Съобщение

Съгласно заповед на Началника на РУО-Варна от 19.11. 2020 г. за периода 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. ,включително, за учениците от VI до XII клас да се проведе обучение от разстояние в електронна среда.

В периода 01.12.2020 г. до 24.12. 2020 г. обучението ще се проведе при редуване на присъствено обучение с такова от разстояние в електронна среда. Графикът за смесеното обучение ще бъде публикуван на 26.11.2020 г. на сайта на гимназията.

Administrator

Comments are closed.