Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  1. Във връзка с дадено задължително предписание на РЗИ – Варна от 04.02.2020 г. учебните занятия в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ се преустановяват до 07.02.2020 г. включително.

От 10.02.2020 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат първа смяна и ще започват 07.30 ч.

  1. На 08.02.2020 г. /събота/ от 10.00 ч. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ ще се проведе вътрешноучилищният кръг на състезанието KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2020 за ученици от училищата – членове на сдружение „Асоциация на Кеймбридж в България“.

Всички ученици, които са заявени за участие, трябва да се явят най – късно в  09.40 ч. в училище и да носят черен химикал.

  1. Насрочената за 07.02.2020 г. Международна олимпиада по немски език 2020 г. се отлага за 11.02.2020 г. /вторник/. Допълнителна информация ще бъде предоставена на 10.02.2020 година.

 

Administrator

Comments are closed.