Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
съгласно заповед No РД 09-227/30.01.2024 на Министъра на образованието и науката се
преустановява присъственият образователен процес в периода от 31.01.2024 г. до 02.02.2024 г.
Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда от 07.30 часа. Учебните часове
ще се провеждат по следния график:
1. 07:30 – 08:10
2. 08:20 – 09:00
3. 09:10 – 09:50
4. 10:10 – 10:50
5. 11:00 – 11:40
6. 11:50 – 12:30
7. 12:35 – 13:15
8. 13:20 – 14:00
05.02.2024 г. е междусрочна ваканция, съгласно заповед No РД 09-2047/28.08.2023 г. на Министъра
на образованието и науката.
Присъственият учебен процес ще бъде възстановен на 06.02.2024 г.-първа смяна от 7.30 часа.

Administrator

Comments are closed.