Съобщение

На 18.05. 2023 г. учебният процес ще се провежда втора смяна. Часовете ще започнат в 12.30 часа.
Дните 19.05. 2023 г. и 23.05. 2023 г. са обявени за неучебни, съгласно Заповед РД 09 – 4066 / 30.08.2022 г. на МОН.

Administrator

Comments are closed.