СЪОБЩЕНИЕ

 

1. Съгласно Заповед № РД 09- 4066/ 30.08.2022 г. на Министъра на МОН дните от 1.02.
до 05.02.2023 г. са обявени за междусрочна ваканция.

2. От 06.02.2023 г. учебните занятия ще се провеждат първа смяна, от 07.30 часа.

ОЛИМПИАДИ – ОБЛАСТЕН КРЪГ :

БЕЛ ще се проведе на 25.02.2023 г. (събота) от 09.00 часа в СУЕО „Ал. Пушкин“ и СУХНИ
„Константин Преславски“;
Английски език ще се проведе на 01.02.2023 г. (сряда) от 09.00 часа в Първа езикова гимназия;
Немски език ще се проведат на 05.02.2023 г. (неделя) от 14.00 часа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“;
Френски език ще се проведат на 11.02.2023 г. (събота) от 09.00 часа в IV ЕГ „Фредерик – Жолио
Кюри“;
Математика ще се проведе на 12.02.2022 г. (неделя) от 09.00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“ и
Спортно училище „Георги Бенковски“;
Лингвистика ще се проведе на 10.02.2023 г. (петък) от 14.00 часа в Първа езикова гимназия;

История и цивилизации ще се проведе на 26.02.2023 г. (неделя) от 09.00 часа в ОУ „Цар
Симеон“;
Философия ще се проведе на 04.02.2023 г. (събота) от 09.00 часа в СУ „Димчо Дебелянов“
География и икономика ще се проведе на 18.02.2023 г. (събота) в ОУ “Георги Раковски“;
Физика ще се проведе на 18.02.2023 г. (събота) от 14.00 часа в Трета ПМГ „Академик М.
Попов“;
Биология и ЗО ще се проведе на 19.02.2023 г. (неделя) от 09.00 часа в Трета ПМГ „Академик М.
Попов“.
Всички ученици, които ще участват, трябва да се явят не по –късно от 30 минути
преди обявеното начало и да носят ученическа лична карта и документ за самоличност.

 

На всички участници пожелаваме успех!

Administrator

Comments are closed.