СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно заповед РД 09- 2224/ 04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, считано от 07.02. до 11.02.2022 г. вкл., учебният процес в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна ще се осъществява както следва:

· IX, X и XI клас – обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии;

· VIII и XII клас – присъствено обучение.

Учебните занятия ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за II учебен срок на учебната 2021/ 2022 година.

На 07.02.2022 г. /понеделник/, от 07.30 ч. ще се проведе изследване с бързи антигенни тестове за COVID- 19 на учениците от VIII и XII клас. Учебните часове ще започнат в 08.05 ч. за всички ученици и ще са с продължителност 35 минути.

Administrator

Comments are closed.