СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД 09 -1474/ 24.01.2022 г. и Заповед РД 09 – 1804/ 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката дните 31.01.2022 г. и от 02.02. до 04.02.2022 г. са обявени за неучебни. На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция.

На 07.02.2022 г. учебните занятия ще се провеждат първа смяна. Тестването на учениците ще започне в 07.30 ч., а часовете ще започнат от 08.05 ч. и ще са с продължителност 35 минути.

Administrator

Comments are closed.