Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

съгласно заповеди РД 01 – 991/02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването и РД 09- 4813/ 03.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката се възстановява присъственият учебен процес в училищата в общините, където 14-дневната заболеваемост е достигнала над 250 на 100 000.

Необходимо условие да се осъществи това е, учениците да се тестват веднъж седмично в училището с неинвазивни бързи антигенни тестове /въз основа на подадени „Декларации за съгласие“/, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

В сградата на училището няма да се допускат ученици, които НЕ отговарят на посочените условия.

От 06.12.2021 г. /понеделник/ обучението в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна ще се осъществява присъствено – втора смяна.

В понеделник от 13.30 ч. ще се проведе тестване на учениците в класните стаи, указани тук. Всички ученици трябва да са в посочените стаи- не по-късно от 13.30 ч.

Учебните часове ще започнат веднага след приключване на тестването.

Administrator

Comments are closed.