Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със становищe на РЗИ – Варна от 01.12.2021 г. за спад на
заболеваемостта под 500 на 100 000 души училищата на територията на община Варна преминават към ротационно обучение. От  02.12.2021г. до 08.12.2021г. учениците от IX и XI клас ще се обучават  от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, а учениците от VIII, X и XII клас ще се обучават присъствено.

Обучението на учениците от VIII до XII клас присъствено и от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще се провежда втора смяна при следната организация на учебния ден:

Присъствено и ОРЕС обучение:

Пореден час Начало на часа Край на часа Междучасие
0 12:40 13:20 13:20 – 13:30
1 13:30  14:10 14:10 – 14:20
2 14:20 15:00 15:00 – 15:10
3 15:10 15:50 15:50 – 16:10
4 16:10 16:50 16:50 – 17:00
5 17:00 17:40 17:40 – 17:50
6 17:50 18:30 18:30 – 18:35
7 18:35 19:15

 

Comments are closed.