Съобщение

От  (25.10.2021 г.), съгласно становище на РЗИ, всички училища в община Варна преминават към ОРЕС.
Учебният процес ще започва  в 08.00 часа. Часовете ще са по 40 минути с 10 минути междучасие и 20 минути голямо междучасие.

1 час: 08.00 – 8.40;
2 час: 08.50 – 9.30;
3 час: 9.40  – 10.20;
4 час:10.40 – 11.20;
5 час:11.30 – 12.10;
6 час:12.20 –  13.00;
7 час: 13.05 – 13.45.
0 – вите   часове ще се вземат като 8 часове.

Оздравявайте!
Administrator

Comments are closed.