Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед № РД -01- 355/ 18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, считано от 31.05.2021 г., се възстановява присъственото обучение за всички класове в гимназията.

От 31.05.2021 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат първа смяна и ще започват в 07.30 ч.

Comments are closed.