Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно

Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и

Заповед № РД09-856/ 09.04.2021 г. на МОН ( линк)  – тук

От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – учениците от VIII, X и XI клас се обучават  от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, а учениците от IX и XII клас се обучават присъствено.

Обучението на учениците от VIII до XII клас присъствено и от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще се провежда първа смяна при следната организация на учебния ден:

Присъствено обучение:

Пореден час Начало на часа Край на часа Междучасие
1 7:30 8:10 8:10 – 8:20
2 8:20 9:00 9:00 – 9:10
3 9:10 9:50 9:50 – 10:10
4 10:10 10:50 10:50 – 11:00
5 11:00 11:40 11:40 – 11:50
6 11:50 12:30 12:30 – 12:35
7 12:35 13:15 13:15 – 13:20
8 13:20 14:00

ОРЕС:

Пореден час Начало на часа Край на часа Междучасие
1 7:35 8:10 8:10 – 8:25
2 8:25 9:00 9:00 – 9:15
3 9:15 9:50 9:50 – 10:15
4 10:15 10:50 10:50 – 11:05
5 11:05 11:40 11:40 – 11:55
6 11:55 12:30 12:30 – 12:40
7 12:40 13:15 13:15 – 13:25
8 13:25 14:00

 

Administrator

Comments are closed.