Съобщение

За периода 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г., за учениците от VIII до XII клас ще се проведе обучение от разстояние в електронна среда.

Учебният процес в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна ще се провежда по утвърденото седмично разписание, с продължителност на учебните часове по 35 минути, при следния дневен режим:

Пореден час Начало на часа Край на часа Междучасие
1 8:00 8:35 8:35 – 8:45
2 8:45 9:20 9:20 – 9:30
3 9:30 10:05 10:05 – 10:25
4 10:25 11:00 11:00 – 11:10
5 11:10 11:45 11:45 – 11:55
6 11:55 12:30 12:30 – 12:40
7 12:40 13:15 13:15 – 13:25
8 13:25 14:00
Administrator

Comments are closed.