Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че съгласно Заповед на министъра на образованието и науката от 26.11.2020 г., в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Учебният процес в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна ще се провежда по утвърденото седмично разписание, с продължителност на учебните часове по 35 минути, при следния дневен режим:

Пореден час Начало на часа Край на часа Междучасие
1 8:00 8:35 8:35 – 8:45
2 8:45 9:20 9:20 – 9:30
3 9:30 10:05 10:05 – 10:25
4 10:25 11:00 11:00 – 11:10
5 11:10 11:45 11:45 – 11:55
6 11:55 12:30 12:30 – 12:40
7 12:40 13:15 13:15 – 13:25
8 13:25 14:00

Бъдете здрави!

Administrator

Comments are closed.