СЪОБЩЕНИЕ Поправителна сесия – август 2017 г.

Поправителните изпити на ученици от дневна форма ще се проведат, както следва:

 

               25 август 2017 г.   –    БЕЛ, 11 клас

              24 август 2017 г.   –    Английски език, 11 клас

 

            Изпитите ще се провеждат в стая 101, начало на изпититите: писмен –   09.00 часа;

  • устен ( за Английски език) – 13.00 часа.

 

            Всички ученици, които ще се явяват на поправителни изпити трябва да се явят не по-късно от 08.45 часа във фоайето на Гимназията.

 

                                                                                              Ръководството

 

Administrator

Comments are closed.