Стипендия на „Кроношпан“

Стипендията на „Кроношпан“ дава възможност на една млада надежда всяка година да придобие бакалавърска степен в Babson College, учебно заведение № 1 за предприемачество в Америка. Тъй като това е стипендия, съобразена с конкретни потребности, Фондация „Кроношпан“ покрива всички разходи през четирите години на обучение, включително таксата за обучение, настаняването, учебниците, здравната застраховка и транспортните разходи до и от САЩ.

Учениците, кандидатстващи за тази стипендия, трябва да демонстрират изключителни академични постижения, да са сред първенците на своя клас. Освен това е нужно да са заемали ръководни позиции и да са посветили време на развитието на техните общности. В рамките на този проект на стипендиантите ще се предлагат летни и зимни стажанстски програми в „Кроношпан“, стартиращи след първата година и подготвящи съответния студент за постоянно работно място в рамките на компанията след приключването на обучението. „Кроношпан“ и Babson College търсят силно мотивирани и предприемчиви млади хора, които ще бъдат вдъхновени от възможността да учат в едно от най-големите висши училища, център на блестящи студенти, и един ден да дадат своя положителен принос за общността си.

За да кандидатстват за стипендия (записване през есента на 2017 г.), учениците трябва да се регистрират на: www.scholarship.kronospanfoundation.org и да подадат онлайн своите заявления преди крайния срок – 12 септември 2016 г.

При попълването на заявление всеки кандидат трябва да предостави следните документи (написани или преведени на английски език):

  • Автобиография
  • Есе (есе от около 250 думи, което ще ни помогне да добием по-добра представа относно кандидата като личност)
  • Академична справка от училището / справка за оценките в средата на учебната година
  • Препоръка (от преподавател, съветник, работодател или наставник)
  • Формуляр на „Кроношпан“

За по-подробна информация относно програмата, моля посетете уеб сайта: www.kronospanfoundation.org или се свържете с нас по всяко време на имейл: scholarship@kronospanfoundation.org .

 

Местно лице за контакт и данни за контакт:

Веселина Караниколова

Мениджър „Човешки Ресурси“

„Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас

056 805 299; hr@kronospan.bg

Comments are closed.