Стипендии – изплащане

Във връзка с изпалащане на стипендиите за учебната 2017/2018 год., всички подали документи следва да подадат документи за дебитни карти единствено в Банка Societe Generale „Експресбанк“. За целта трябва да се изтеглят приложените формуляри на банката за откриване на разплащателна сметка и с копие от личната карта да се подадат в офисите на банката по желание. В срок до 17.11.2017г. номерата на банковата сметка да се предостави в счетоводството на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ за изплащане на съответните суми.

Comments are closed.