СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх”-ВАРНА

  9010 Варна, кв. „Чайка“ , п.к. 148; тел. + 359 52 302373, тел.  + 359 52 302361e-mail: veg_varna@abv.bg

 

 

 СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

 

 

Име, презиме, фамилия Клас, паралелка

VIII КЛАС

1 Елена Милкова Минчева VIII г
2 Ива Ивова Бозова VIII д
3 Мария Алексиева Свистунова VIII д
4 Александра Валентин Кисимова VIII д
5 Анна Петрова Куртева VIII г
6 Мария Богданова Калчева VIII г

IX КЛАС

1 Моника Цветанова Иванова IХ в
2 Гергана Петрова Стоянова IХ в
3 Марина Пламенова Кънчева IХд
4 Свилена Свиленова Маринова IХ д
5 Христине Роуз Майер IХ д

X КЛАС

1 Йордан Христов Крачунов 10в
2 Кристиян Диянов Кръстев 10в
3 Мина Ганчева Стоянова 10д
4 Михаела Венкова Динчева 10д
5 Виктория Пламенова Попова 10г
6 Мария Петрова Куртева 10в

XI КЛАС

1 Николай Красимиров Казанлиев 11г
2 Стефан Димитров Георгиев 11г
3 Моника Красимирова Паскова 11д
4 Ива Иванова Анастасова 11г
5 Белла Николаева Димитрова 11д
6 Жанет Георгиева Георгиева 11г
7 Надежда Иванова Михова 11г
8 Велена Ивайлова Петкова 11г

XII КЛАС

1 Вероника Димитрова Тачева XII д
2 Станимира Цветомирова Цонева XII в
3 Ела Свиленова Дойкова XII д
4 Милица Илкова Кънева XII д
5 София Иванова Божкова XII г

 

 

Administrator

Comments are closed.