Семинар на тема „Езици. Емоции. Решения.“

Катедра „Информатика и икономика“ на ВСУ организира специализиран семинар на тема „Езици.Емоции.Решения“.

По време на семинара ще се представят:

  • актуални технологии за NLP (обработка на естествени езици) и техните приложения; влияние на обученията по език (чужд език) върху уменията за вземане на решения;
  • варианти за професионално развитие на ученици с чуждоезикови умения и компетентности;
  • възможности за сертифициране на ученици по математика, програмиране, ИТ и други;
  • актуални възможности за квалификационни курсове за учители.

Семинарът ще се проведе на 22.02.2018 г. от 14,30 часа в УСК1 на Варненски

свободен университет „Черноризец Храбър“.

ВСУ кани ученици с чуждоезиков профил, заедно с техните родители, учители по ИТ, учители по чужди езици, педагогически съветници, кариерни консултанти.

За допълнителна информация:

доц. д-р Галина Момчева – Ръководител катедра „Информатика и икономика“ тел. 0888 793 785 e mail: galina.momcheva@vfu.bg

Administrator

Comments are closed.