СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Скъпи ученици,
Седмичното разписание за първия учебен срок на учебната 2021/ 2022 година е качено в рубриката „ЗА УЧЕНИЦИ“- „СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ“.
Молим ви да следите всеки ден седмичното си разписание, тъй като в рамките на следващата седмица са възможни промени!

Comments are closed.