Седмично разписание

От 21.10.2019 година влиза в сила ново разписание по стаи.

Молим да се запознаете с него.

                                                                От ръководството

Administrator

Comments are closed.