Родителски срещи 8 клас

Английски език – 07.09.2017 г. от 18.00 часа
Френски език – 07.09.2017 г. от 19.00 часа
Немски език – 08.09.2017 г. от 18.00 часа

Administrator

Comments are closed.