Родителска среща за учениците от VIII клас

Родителски срещи за учениците от VIII клас ще се проведат както следва:

ПАРАЛЕЛКИ ДАТА ЧАС
Английски език 11 септември 2019 г. 18:00 часа
Френски език 11 септември 2019 г. 19:00 часа
Немски език 12 септември 2019 г. 18:00 часа
Administrator

Comments are closed.