Промени във времетраенето на часовете

На 04.05.2016 г. и 09.05.2016 г. времетраенето на часовете ще бъде:

  1. 13:30 – 13:55 , следван от малко междучасие 10 минути
  2. 14:05 – 14:30 , следван от малко междучасие 10 минути
  3. 14:40 – 15:05 , следван от голямо междучасие 20 минути
  4. 15:25 – 15:50 , следван от малко междучасие 10 минути
  5. 16:00 – 16:25 , следван от малко междучасие 10 минути
  6. 16:35 – 17:00 , следван от малко междучасие 5 минути
  7. 17:05 – 17:30
Administrator

Comments are closed.