Проверка на писмените работи от ДЗИ на зрелостниците

Зрелостниците от Випуск 2023 могат да видят писмените си работи на:
– 13.06. от 14.00 – 15.30 часа;
– 14.06. от 11.00 – 12.30 часа;
– 14.06. от 13.30 – 15.00 часа.
Проверката ще се извършва в стая 205 в присъствието на член/ове от Зрелостната комисия.

Administrator

Comments are closed.