Провеждане на олимпиади

  1.  Областният кръг на олимпиадите ще се проведе, както следва:

 

  • На 03.02.2019 г. от 09.00 часа – областен кръг на Националната олимпиада по БЕЛ в СУХНИ „Константин Преславски“.

 

  • На 05.02.2019 г. от 09.00 часа – областнен  кръг на Националната олипмиада по Физика в ОУ „Георги Раковски“.

Всички ученици, които участват в областния кръг на олимпиадите, трябва да се явят в училището – домакин 30 минути преди обявеното начало на съответната олимпиадa и  задължително да носят документ за самоличност – ученически бележник и/или ученическа карта и лична карта.

 

 2Общинският кръг на олимпиадата по Биология и ЗО ще се проведе: На 05.02.2019 г. от 14.00 часа.в ГПЧЕ “Йоан Екзарх“

Всички ученици, които ще участват трябва да заемат местата си  не по –късно от 20 минути преди обявеното начало, както следва:

  • СТАЯ 207 – 9Б, 10А,
  • СТАЯ 208 – 10В, 10Г, 10Е
  • СТАЯ 209 – 9А, 9Е, 11Б, 11Г

      

3Шестото национално състезанието по английски език, организирано PEARSON Longman, ще се проведе на 10.02.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator

Comments are closed.