ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (обновена)

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

 Уважаеми ученици,

            Във връзка с преустановяване на учебните занятия като част от мерките на правителството за ограничаване на разпространението на COVID-19 и въвеждането на дистанционна форма на обучение, Ви съобщаваме, че:

От понеделник, 16 март, започваме обучение в електронна среда.

Учебните занятия ще започнат в  8:30 часа и ще следват седмичното разписание при следния график:

1 час     8:30 – 9:00

2 час     9:10 – 9:40

3 час     9:50 – 10:20

4 час     10:40 – 11:10

5 час     11:20 – 11:50

6 час     12:00 – 12:30

7 час     12:35 – 13:05

8 час    13:10 – 13:40

Ще получите информация от Вашите учители за предвидените от тях дейности и формат на обучение. Тези, които не разполагат с технически средства за включване в избрания формат на обучение да информират класните си ръководители в рамките на утрешния ден.

Напомняме още веднъж най-важните мерки за предпазване от заразяване с нов или сезонен грип:

Да се ограничат социалните контакти, да се избягват контакти с болни хора и да се спазва добра лична хигиена, включително:

  • Често измиване на ръцете с вода и сапун
  • Използване на дезинфекциращи кърпички за еднократна употреба на спиртна основа
  • Закриване с ръка/ръкав на устата и носа при кихане или кашляне
  • Носене на маска на лицето
  • Избягване на докосването на лицето в областта на очите, носа и устата
  • Често проветряване на въздуха в затворени помещения
  • Редовно дезинфекциране на повърхностите в затворените помещения

Бъдете здрави и очакваме всички да проявите сериозно и отговорно отношение към новия начин на работа!

Administrator

Comments are closed.