ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Скъпи ученици, уважаеми родители,
Записването на учениците, класирани в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ще се осъществи както следва:
• Записване след първо класиране: 13, 14 и 17 юли 2023 година
• Записване след второ класиране: 20, 21 и 24 юли 2022 година
• Записване след трето класиране: 1 – 2 август 2023 година
• Записване след четвърто класиране: 11 и 14 август 2023 година
Работно време на комисията:
08:30 до 16:00 часа
При записване учениците, заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице, предоставят следните документи:
• Попълнено заявление по образец (предоставя се в училището);
• Оригинал на свидетелство за основно образование.
Представители на фирмата производител на училищната униформа ще бъдат на място в училището за вземане на мерки на учениците в дните:
13 юли 2023 г. – 9:00-16:00 ч.
17 юли 2023 г. – 13:00-16:00 ч.
20 юли 2023 г. – 9:00-16:00 ч.
24 юли 2023 г. – 13:30-16:00 ч.
Родителските срещи за учениците от VIII клас ще се проведат както следва:
ПАРАЛЕЛКИ ДАТА ЧАС
Английски език 07 септември 2023 г. 18.00 часа
Френски език 07 септември 2023 г. 19.00 часа
Немски език 08 септември 2023 г. 18.00 часа

Comments are closed.