Прием на документи след трето класиране в VIII клас – обновена на 01.09.2017г

О Б Я В А

 

СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

след III-то класиране

 

 

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК – 1 (едно) МЯСТО

 

 

             НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление по образец (попълва се в училището)
  2. Копие на свидетелство за основно образование /представя се оригиналът за сверка/.
  3. Копие на служебна бележка с резултатите от положените приемни изпити /представя се оригиналът за сверка/.

 

 

 

           СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

до 12:00 часа на 04.09.2017 г. в канцеларията на гимназията

 

На 04.09.2017 г. до 13:00 ч. училищна комисия подрежда кандидатите по низходящ ред в зависимост от бала, по реда на чл.59 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

На 04.09.2017 г. в 13:30ч. комисията обявява резултатите, от 13:30 до 15:30 часа записва класираните ученици.

 

Comments are closed.