Преустановяване на учебните занятия

Заповед №РД-01-45/02.03.2020 г. на РЗИ – Варна за преустановяване на учебните занятия на Община Варна за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

Administrator

Comments are closed.